Namų projektai. Pastatų sertifikavimas

Norite pasistatyti sau tinkamus, jaukius ir patogius namus?

Tuomet viskas turi prasidėti NE nuo namo projekto paieškos, o nuo pažinimo Jūsų poreikių ir sklypo ypatumų. Nešvaistykite laiko ieškodami sau tinkamo projekto – mes sukursime jį individualiai Jums!

  • Visi EKIE namai yra statomi pagal Jūsų poreikius ir unikalius A+ ir A++ projektus.
  • Rengiame techninį projektą (pastato architektūra, sklypo projektiniai sprendimai, vandentiekio ir nuotekų tinklai, elektros tinklai).
  • Gauname statybos leidimą.
  • Rengiame techninį darbo projektą (konstruktyvinius pastatų brėžinius).
  • Teikiame nemokamas konsultacijas architektūrinės išraiškos, šilumos bei energijos taupymo ir namo komplektacijos klausimais.
  • Mūsų paslaugos prasideda nuo pagalbos išsirenkant sklypą iki namo interjero.

Atliekame privalomus pastatų energinius skaičiavimus

Nuo projektinių pasiūlymų iki namo statybos užbaigimo – privaloma* atlikti energinio naudingumo skaičiavimus bei duomenis įtraukti į statytojo projektavimo užduotį.

Atliekame išsamius A, A+, A++ pastatų energinio naudingumo klasės skaičiavimus rengiamiems įvairios paskirties pastatų projektams. Pastato energinio efektyvumo skaičiavimai atliekami licencijuota  programa.

Visi skaičiavimai atitinka STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ reikalavimus. Atliktų skaičiavimų duomenys yra skaičiuojami kiekvienam pastatui individualiai, pasitelkiami renkantis statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas bei šilumos šaltinius.

*Nuo 2017-01-01 dienos pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ II skyriaus 5.3.15. – 5.3.23. punktus, BENDROJE PROJEKTO DALYJE privaloma pateikti trumpą energinio naudingumo klasės aprašymą